ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ

Spread the love

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨਿਨੀ ਵਿਖੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀਟੀਐਨਜੈਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨਿਨੀ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇ ਨਵੇ ਨਿਊਜੀਲੈਡ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ , ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਹੋ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀ ਉਮਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

  1. ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇ ਸੌ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ।
  2. ਫੀਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ $196.10 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ $244.50 ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।
  3. ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ 18 ਮਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।
  4. ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 09 296 2375 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਕੀਮਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
  5. ਬਜੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ , ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।